Nový seriál: Sexuální úchylky

12.10. - Lajfstajl

3Stejně jako má každý člověk jiné potřeby, názory či vlastnosti, má také jiné sexuální preference, jinou míru sexuální náruživosti a vzrušivosti a také jiné podněty k uspokojení.

Sexuální odchylky, úchylky, deviace nebo aberace lze souhrnně označit jako PARAFILIE (z řeckých slov para = vedle a filie = láska). A právě o sexuálních úchylkách jsme pro Vás připravili nový seriál. Dozvíte se o nejrůznějších nevšedních praktikách, jejich provozování, (ne)bezpečnosti, ale také historii či způsobech léčení. Nebudou chybět ani skutečné příběhy a vyjádření lidí, pro které je daná úchylka neodmyslitelnou součástí života.

Více: Pojďte s LUI na kafe. Chceme znát vaše názory.

Parafilií existuje nespočet druhů, neboť lidská sexuální energie nemá hranic a z nejrůznějších psychických a genetických příčin dochází k jejímu posunu a sexuální potřeby tak dostávají nový rozměr. Některé sexuální úchylky jsou nevinné až úsměvné (např. vzrušení ze stromů a křovin), jiné jsou velmi překvapivé (např. vzrušení ze všeho, co je špinavé), další mohou být velmi nebezpečné (např. vzrušení z vlastních popálenin). Jsou tu ale také sexuální úchylky, které jsou za hranicí přijatelnosti a jsou zákonem zakázané (např. pedofilie).

Kategorizace

Sexuální úchylky v sobě nesou dvě primární podskupiny: PerverzeInverze. Perverzí rozumíme zvrácené a nevhodné chování, inverzí pak chování, které nepřísluší našemu pohlaví, věku a postavení. Spousta psychiatrů a sexuologů se snaží o kategorizaci sexuálních úchylek. Dosud ale takové snažení vždy selhalo, neboť se pokaždé objeví sexuální úchylka, kterou nelze nikam zařadit.

5

Nejznámnějsší (a dosud používané) rozdělení sexuálních úchylek rozlišuje parafilii v objektu (například fetišismus) a parafilii v aktivitě (napřiklad exhibicionismus). Chování blízké sexuálním úchylkám je hypersexualita (nadměrná sexuální náruživost a aktivita) a hyposexualita (nedostatečná vzrušivost či nízká sexuální aktivita). Toto chování však mezi parafilie nezařazujeme. Tedy pokud nepřekročí určitou hranici a nestane se nevhodným. To se poměrně často stává v případě hypersexuality, která přeroste v neukojitelnou sexuální potřebu a hledání nejrůznějších způsobů jejího naplnění.

Kdy jsme opravdu úchylní?
Kde je ale hranice mezi sexuální úchylkou a pouhým zpestřením sexuálního života? Východiskem nám může být odborná definice sexální deviace: „Jedná se o takový projev sexuality člověka, který souvisí s poruchou osobnosti (psychiatrické hledisko) nebo porušuje sociální normu dané společnosti a kultury (sociologické hledisko).“ Jinými slovy je deviantní chování vyvolané určitou psychickou poruchou nebo jej lze společností označit za nepřijatelné, neboť nekoresponduje s kulturními zvyklostmi.

6

Existují dvě základní teorie pojetí sexuálních úchylek. Podle teorie kulturního přenosu se veškeré sexuální úchylky učíme během procesu začleňování se do společnosti, podobně jako normální chování. Stejné projevy tak může určitá společnost považovat za zcela normální a jiná za naprosto nepřijatelné. Kontrolní teorie naopak tvrdí, že sexuální deviace vzniká následkem oslabení (či úplné absence) sociální kontroly, tedy konformního chování. Vzhledem k tomu, že takové chování nekoresponduje s normami ve společnosti, je označeno za deviantní.

Více: Sexy zápasníci v gay pornu

Nutno podotknout, že sociální normy se velmi mění a podstatnou roli zde tedy hraje čas. Je dost dobře možné, že za pár let bude dnešní konformní chování považováno za zastaralé a zpátečnické a naopak dnešní deviace budou zcela standardními. Minulost nám takových příkladů nabízí nespočet. Za všechny zmiňme odhalenost ženského těla.

1 

Napište nám do komentářů, které sexuální uchylky vás zajímají a o kterých oblastech sexuální deviace byste se chtěli dozvědět víc (ať už konkrétně či obecně). Tento seriál připravujeme pro vás, a proto nás zajímají vaše postřehy a názory. 

0
Redakce

Autor

Redakce

Banda lidí, kteří se na svět dívají velmi liberálním pohledem a s otevřenou myslí. Každý z nás je jiný, snahu hájit rovnost a rovnoprávnost máme všichni společnou. 

E-shop

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informacíSouhlasím